Oprettelse som erhvervskunde

Velkommen til Longship Invest

Erhvervskunde

For at kunne oprette din virksomhed som kunde, har vi brug for en række informationer om det selskab du repræsenterer, samt information om dig, som selskabets kontaktperson.

De indtastede data og dokumenter vil blive anvendt til at generere den investeringsaftale som selskabet indgår med Longship Invest ApS, og alle besvarelser vil optræde som Bilag 1 til Investeringsaftalen.

Investeringsaftalen skal underskrives med MitID.

Longship Invest ApS søger at opfylde de krav som Finanstilsynets og gældende lovgivning stiller til almindelige finansielle virksomheder - dette til trods for, at handel med kryptovaluta i udgangspunktet ikke er omfattet af regulering, da kryptovaluta ikke anses som et finansielt instrument.

Vi samarbejder med selskabet Coinify ApS, omkring veksling at kryptovaluta og hvidvaskprocedure. Vi overfører derfor en del af de indtastede oplysninger til Coinify ApS. Dette sker krypteret.

Du skal uploade følgende dokumenter senere i denne oprettelse:

  • Virksomhedens registreringsbevis

  • Bevis på legale ejer/ejere

  • Billede af gyldigt pas eller andet gyldigt ID

  • Forbrugsdokumentation med adresse for alle aktie- eller anpartshavere med ejerandele der overstiger 10 % af selskabet

  • Bankudskrift for selskabet

  • Seneste årsregnskab

Swipe til højre for at acceptere

Har du nogle spørgsmål, kan du kontakte os på +45 71 34 53 93 eller kontakt@longshipinvest.dk