A:
Trading

Din mulighed for at investere via automatisk køb og salg i en bred vifte af kryptovaluta.

De er nøje udvalgt af Longship Invest via statistisk analyse og handles ved hjælp af vores internt udviklede algoritmer.

Investeringen er derfor ikke bundet direkte til markedet, men afkastet kommer i stedet af de udførte handler.

Investeringen er spredt over flere kryptovalutaer for at øge din sikkerhed.

Vi anbefaler dette produkt hvis du er interesseret i handel og en investering, der kan give højere afkast end markedets udvikling.

Du vil få adgang til et personligt dashboard, hvor du altid kan følge dine investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

B:
Fast beholdning

Din mulighed for at lave langsigtede investeringer i kryptovaluta. Værdien af din investering er bundet direkte til markedet en-til-en. Ændringer i markedet vil derfor direkte påvirke værdien af din investering.

Vi hjælper dig med at udvælge kryptovalutaer baseret på dine ønsker, og din risiko-profil for at opbygge dit personlige portfølge.

Vi anbefaler dette produkt hvis du søger en stabil og langsigtet investering, samt vil have fuld gennemsigtighed over sammensætningen af dit portfølge.

Din investering bliver stående i din ønskede kryptovaluta, indtil du vælger at opsige investeringsaftalen.

Du vil få adgang til et personligt dashboard, hvor du altid kan følge dine investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Omkostninger

Opstart: 0%
Vekslegebyr: 2,25%
Løbende pr. måned 0,1%
Afslutning: 8% af afkast
Afslutnings vekslegebyr: 2,25%

Opstart er gratis.

Hos Longship Invest gør vi det nemt, at komme i gang – derfor er oprettelse hos os gratis, og vil altid være det.

Veksling fra fiat valuta til krypto koster 2,25% af det investerede beløb.
Beløbet fratrækkes den værdi, der overføres til investering i beholdning af kryptovaluta. Dette gebyr dækker de omkostninger Longship Invest har i forbindelse med omveksling af Kundens indskud af fiat-valuta, til en beholdning af kryptovaluta.

Opstartsomkostningerne svarer til minimum DKK 2.250,00 omregnet til værdi i kryptovaluta på investeringstidspunktet. Dette gøres da Longship Invest modtager Kundens investering direkte i kryptovaluta via Coinify.

Løbende omkostninger

Der foreligger månedlige omkostninger i procent på 0,1%, svarende til Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) på 1,2%, som betales sidste dag i hver investerings måned.

Beløbet beregnes ud fra beholdningens værdi på den sidste dag i måneden. Basis for denne beregning er den aktuelle saldo på Kundens konto, altså Kundens investering plus 100% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Longship Invests betaling for den investeringspleje, der er foretaget i investeringens løbetid.

Afslutning

Afslutningsvis modtager kunden sit investeringsbeløb, samt 92% af det opnåede afkast. Longship Invest modtager altså 8% af det opnåede afkast af investeringen. Dette udgør Longship Invests betaling for den investeringspleje, der er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder, at Longship Invests indtjening er direkte afhængig af Kundens opnåede afkast.

Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et vekslegebyr på 2,25%, eller minimum DKK 2.250,00 af det totale beløb, kunden står til at modtage fra Longship Invest. Basis for denne beregning er udbetalingsbeløbet – altså Kundens aktuelle indestående minus 8% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette 2,25% gebyr dækker de omkostninger Longship Invest har i forbindelse omveksling af Kundens beholdning af kryptovaluta til fiat valuta.

Det endelige beløb udbetales direkte til Kundens bankkonto.

Vi er alle i samme båd

Vi kan godt lide glade kunder. Ikke mindst fordi vi også er kunder selv.