Persondatapolitik hos Longship Invest

Information om anvendelse af persondata indsamlet i forbindelse med oprettelse af kundeforhold, via Longship Invest ApS´s website og elektroniske platforme for selvbetjening.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – populært kaldet ”Persondataforordningen”, ”Databeskyttelsesforordningen” eller ”GDPR” – er i Danmark gennemført ved Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23. maj 2018.
Loven finder blandt andet anvendelse, når en virksomhed behandler personoplysninger om fysiske personer eller enkeltmandsvirksomheder.
Vi henviser endvidere til vores politik om indsamling af data via cookies (indsæt aktivt link til disse)

Hvem er ansvarlig for din oplysninger?

Longship Invest ApS er dataansvarlig og derved også overordnet ansvarlig for alle de oplysninger vi behandler og opbevarer om dig. Har du spørgsmål vedrørende behandling af dine data, eller ønsker du at gøre dine rettigheder vedrørende opbevaring af din data gældende, skal dette ske skriftligt til:

Longship Invest ApS
Applebys Plads 7
1411 København K

Eller via e-mail: kontakt@longshipinvest.dk

Hvilken type oplysninger opbevarer vi?

Longship Invest ApS indsamler forskellige typer af oplysninger til brug for administration, investering, drift, nyhedsbreve og markedsføring. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.
• Kontaktoplysninger i form af navn, e-mail, adresse, telefonnummer m.fl.
• Identitetsoplysninger f.eks. cpr nr.
• Billeddokumentation f.eks. pas, kørekort eller gyldigt billedlegitimation
• Oplysninger om din økonomi
• Oplysninger om dine investeringsforhold
• Finansielle oplysninger f.eks. oplysninger om dine eksisterende eller tidligere investeringsforhold
• Ansættelsesforhold
• Oplysninger, der er krævet ved lov
• Kommunikation vedrørende kundeforholdet
• Nationalitet

Med hvilket formål opbevarer og anvender vi indsamlede oplysninger?

Investering og handel med kryptovaluta er for nuværende ikke underlagt den eksisterende finansielle regulering. Longship Invest ApS har dog valgt at placere sine arbejdsgange og processer, herunder sine compliance procedurer tæt op ad den eksisterende finansielle lovgivning.
Behandlingen af dine oplysninger sker derfor som følge af den investeringsaftale vi indgår, den aftale du overvejer at indgå, eller såfremt du har givet dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra a og b, eller såfremt andre af de i forordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9 finder anvendelse.
Vi anvender dine data til at oprette og administrere dit kundeforhold, imødekomme dine henvendelser og forespørgsler, kundeservice, udsende nyhedsbreve og foretage anden markedsføring af vores virksomhed.
I relation til nyhedsbreve og markedsføring sker dette kun, såfremt du har tilmeldt dig og givet samtykke til, at vi må kontakte dig i denne forbindelse. Vi kan modtage oplysninger om, hvorvidt du har åbnet vores mail og klikket på de evt. links, vi har sendt til dig.

Videregiver vi oplysninger om dig?

Longship Invest ApS foretager ikke indberetning til myndigheder, medmindre der er tale om mistanke om kriminelle handlinger, eller såfremt det bliver os pålagt ved lov.
Videregivelse i forbindelse med drift kan ske til 3. mand inden for EU, men dette kun når denne er underlagt reguleret databehandleraftale. Med drift menes f.eks. samarbejdspartnere nødvendige for at opretholde vores del af kundeforholdet, en cloudbaseret kundedatabase, outsourcede funktioner såsom regnskab, jura og lignende.
Longship Invest ApS kan tillige vælge at videregive dine oplysninger til egne koncernforbundene selskaber.
Såfremt der sker betalingsmisligholdelse eller anden misligholdelse af aftaleforholdet, vil oplysninger blive videregivet til relevante registre efter gældende regler.

Hvad er dine rettigheder?

Det er din ret, at du til enhver tid kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvordan de bliver anvendt, samt hvordan disse er indsamlet. Du har også ret til at få oplysninger om, hvem der har modtaget dine oplysninger såfremt de i er videregivet. Denne ret kan være begrænset af lovgivning eller undtaget såfremt den omfattes af forretningshemmeligheder, interne vurderinger og lignende.
Du kan til enhver tid få dine oplysninger slettet eller rettet såfremt de måtte være ukorrekte, medmindre andet fremgår af lovgivning eller myndighedsinstrukser. Såfremt du ikke fremsætter anmodning om andet, vil oplysninger vedr. dit kundeforhold herunder transaktioner etc. blive opbevaret i 5 år.
Du har ret til at frabede dig, at dine oplysninger behandles i relation til markedsføring.

Hvordan kan du klage over vores behandling af dine oplysninger?

Klager over vores behandling af dine oplysninger skal ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

Eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Hvordan vil ændringer til denne politik blive foretaget?

Såfremt vi ændrer i vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, vil dette blive meddelt via e-mail såfremt der er tale om større ændringer og/eller tilføjelser. Mindre ændringer og tilføjelser vil fremgå vores hjemmeside www.longshipinvest.dk.